Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 19 sierpnia 2019 r.