tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Pełne dane teleadresowe Urzędu Gminy Zgierz

///Pełne dane teleadresowe Urzędu Gminy Zgierz
Pełne dane teleadresowe Urzędu Gminy Zgierz2019-09-03T14:28:58+02:00

Wójt Gminy – Barbara Kaczmarek
(budynek B, I piętro, pokój nr 8 (wejście przez Sekretariat – pokój nr 9)
Przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 – 17.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
e-mail: wojt_gminy@gmina.zgierz.pl

Z-ca Wójta Gminy – Wiesław Olender
(budynek B, I piętro, pokój nr 10 (wejście przez Sekretariat – pokój nr 9)
Przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 – 16.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
e-mail: zastepca-wojta@gmina.zgierz.pl

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz – Dariusz Sędzicki
(budynek B, II piętro, pokój nr 15)
Pełni dyżury: w czwartki w godz. 15.00 -16.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 116
e-mail: radagminy@gmina.zgierz.pl

Sekretariat Urzędu – Aneta Taradaj
(budynek B, I piętro, pokój nr 9)
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
e-mail: ug-sekretariat@gmina.zgierz.pl

Sekretarz Gminy – Mirosława Maciak
(budynek B, parter, pokój nr 6)
tel.: 42 716-25-15, wew. 106
e-mail: sekretarz@gmina.zgierz.pl

Skarbnik Gminy – Ewa Kubiak
(budynek A, I piętro, pokój nr 27a)
tel.: 42 716-25-15, wew. 237
e-mail: skarbnik@gmina.zgierz.pl

Biuro Obsługi Klienta (budynek A, parter)
Biuro udziela informacji, przyjmuje wnioski oraz wydaje dokumenty z zakresu:

Stanowisko nr 1
urbanistyki, infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchomościami
Danuta Szadkowska
tel.: (42) 714-28-31
e-mail: dszadkowska@gmina.zgierz.pl

Stanowiska 3 i 4
wpisów do CEIDG, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, edukacji, dodatków mieszkaniowych, spraw lokalowych, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, posiadanych gruntów, umorzeń podatków, zamówień publicznych, udostępniania informacji publicznej
Anna Stolarska
tel.: 42 714-28-33
e-mail: astolarska@gmina.zgierz.pl
Marzena Kupis-Knyszka
tel.: 42 714-28-34
e-mail: dzgosp@gmina.zgierz.pl

Kancelaria
Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Agnieszka Ciesielska
tel.: 42 714-28-35
e-mail: aciesielska@gmina.zgierz.pl
Centrala telefoniczna
Elżbieta Skorupka
tel.: 42 716-25-15
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Biuro Obsługi Rady
(budynek B, II piętro, pokój nr 16)
Bożena Pluskota, Weronika Pruszak-Tworska
tel.: 42 716-25-15, wew. 116
e-mail: radagminy@gmina.zgierz.pl

Referat Samorządowo-Administracyjny
(budynek A, II piętro, pokój nr 32)
Kierownik: Agnieszka Chmieleska
tel.: 42 716-25-15, wew. 232
e-mail: administracyjny@gmina.zgierz.pl
Magdalena Chruścielewska
tel.: 42 716-25-15, wew. 246

* Ewidencja ludności, dowody osobiste
(budynek A, I piętro, pokój nr 26)
Dorota Nawrocka, Ewa Rzeźniczak
tel.: 42 716 25 15, wew. 226
e-mail: ew.ludnosci@gmina.zgierz.pl

* Informatyka:
(budynek A, II piętro, pokój nr 33)
Artur Michalski, Paweł Dynek
tel.: 42 716-25-15, wew. 233
e-mail: ug-informatyk@gmina.zgierz.pl

Referat Infrastruktury Technicznej
(budynek A, I piętro)
Kierownik: Ewa Lewińska (pok. 24)
tel.: 42 716-25-15, wew. 224,
Urszula Wojciechowska, Paulina Pawlak (pok. 23)
tel.: 42 716-25-15, wew. 223
Mirosława Gorzak, Maciej Wrzesiński (pok. 22)
tel.: 42 716-25-15, wew. 222,
e-mail: infrastruktura@gmina.zgierz.pl

Zespół ds. Zamówień Publicznych i OSP
(budynek B, II piętro, pokój 14)
tel.: 42 716-25-15, wew. 114
Katarzyna Cieślak
e-mail: kcieslak@gmina.zgierz.pl
Sylwia Kapuścińska
e-mail: skapuscinska@gmina.zgierz.pl

Referat Geodezji i Nieruchomości
(budynek B, parter, pokój nr 7)
Kierownik: Bogdan Wójcikowski
tel.: 42 716-25-15, wew. 107, 127
e-mail: geodezja@gmina.zgierz.pl

Referat Urbanistyki
(budynek B, parter, pokój nr 3)
Kierownik: Adam Kliszewski
tel.: 42 716-25-15, wew. 103, 104
e-mail: urbanistyka@gmina.zgierz.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(budynek B, parter, pokój nr 1)
Kierownik : Małgorzata Godlewska
e-mail: mgodlewska@gmina.zgierz.pl
tel.: 42 716-25-15, wew. 101

* Gospodarka Odpadami
(budynek B, parter, pok. 2)
Monika Adamczewska
tel.: 42 716 25 15, wew. 212
e-mail: gospodarka_odpadami@gmina.zgierz.pl
Iwona Marzec
tel.: 42 716 25 15, wew. 102
e-mail: imarzec@gmina.zgierz.pl

Referat Edukacji i Spraw Społecznych
(budynek A, II piętro, pok. nr 30)
Kierownik: Bożena Frank
tel.: 42 716-25-15, wew. 240
e-mail: ug-oswiata.kierownik@gmina.zgierz.pl
Anna Kubiak, Dominika Stolarska
tel.: 42 716-25-15, wew. 230
e-mail: ug-oswiata@gmina.zgierz.pl

Referat Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
(budynek B, I piętro, pokój nr 13)
Kierownik: Aleksandra Boruta
tel.: 42 716-25-15, wew. 113
e-mail: ug-promocja@gmina.zgierz.pl
* Redakcja miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej”
Redaktor naczelny: Mariusz Świątczak
e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl
Magdalena Tworska
e-mail: mtworska@gmina.zgierz.pl
(budynek A, I piętro, pokój nr 13)
Edyta Wójcik, Katarzyna Leszczak
tel.: 42 716-25-15, wew. 228
e-mail: ewojcik@gmina.zgierz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i BHP
(budynek A, II piętro, pokój nr 35)
Barbara Majchrzak
tel.: 42 716-25-15, wew. 235
e-mail: ug-kadry@gmina.zgierz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Płac
(budynek A, II piętro, pokój nr 35)
Anna Lewandowska
tel.: 42 716-25-15, wew. 235
e-mail: ug-kadry@gmina.zgierz.pl

Referat Finansowy
(budynek A, I piętro, pokój nr 27)
Kierownik: Agnieszka Wrzesińska
tel.: 42 716-25-15, wew. 227
e-mail: abiadala@gmina.zgierz.pl
Grażyna Sęk
tel.: 42 716-25-15, wew. 125
e-mail: gsek@gmina.zgierz.pl

Wymiar Podatków
(budynek B, I piętro, pokój nr 12)
Janina Wrońska, Teresa Rzepecka, Magdalena Pietrzak-Krystek
tel.: 42 716-25-15, wew. 112
e-mail: ug-wymiary@gmina.zgierz.pl

Księgowość Podatkowa
(budynek A, parter, pokój nr 21)
Dorota Gorąca, Monika Jabłońska
tel.: 42 716-25-15, wew. 221
e-mail: ug-podatki@gmina.zgierz.pl

Egzekucja Podatków
(budynek A, I piętro, pokój nr 25)
Magdalena Bartczak
tel.: 42 716-25-15, wew. 255
e-mail: egzekucja@gmina.zgierz.pl

Księgowość Budżetowa
(budynek A, I piętro, pokój nr 25)
Magdalena Złotocha, Joanna Zych
tel.: 42 716-25-15, wew. 225
e-mail: ug-finanse@gmina.zgierz.pl

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, OC
(budynek A, II piętro, pokój nr 36)
Ryszard Tobera
tel.: 42 716-25-15, wew. 236
e-mail: oc.ug@gmina.zgierz.pl

Adwokat
(budynek B, II piętro, pokój nr 17)
tel.: 42 716-25-15, wew. 117

 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu – Punkt Obsługi Bankowej Nr 3 (budynek A – BOK)