Portal ePodatki Urzędu Gminy Zgierz otworzony został w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu.” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT.

 

 

Usługa ePodatki adresowana jest do osób fizycznych i prawnych, pozwala przeglądać i regulować zobowiązania podatkowe wobec gminy.

W celu założenia konta i uruchomienia usługi należy wypełnić formularz rejestracyjny.
Po kliknięciu przycisku “Utwórz nowe konto” należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego (pola czerwone są niezbędne do poprawnego zakończenia procesu rejestracj), a następnie kliknąć na przycisk Wyślij.

Po otrzymaniu potwierdzenia na podany adres mailowy, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Zgierz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w celu weryfikacji i otrzymania dostępu do usługi. Dostęp do usługi zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu założonego konta przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zgierz.

Weryfikacja tożsamości realizowana jest przez pracowników Urzędu Gminy Zgierz w pokoju nr 21.

 

Przejdź do usługi: https://ugzgierz.epodatnik.info/

 

 

 

 

 

Portal utrzymywany jest przez przez INFO-SYSTEM sp.j.
Administratorem danych osobowych użytkowników portalu podatkowego jest Urząd Gminy Zgierz.

Pomoc techniczna

Abuse