Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy Zgierz Wiesław Olender ma swoją siedzibę w budynku B Urzędu Gminy Zgierz (wejście przez seketariat – pokój nr 9).

Przyjmuje interesantów:
we wtorki w godz. 10.00 – 16.00

Tel. 42 716 25 15 wew. 109
E-mail : zastepca-wojta@gmina.zgierz.pl