Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Informacja tel.: +48 22 623 10 00
fax +48 22 623 27 50, 22 623 27 51
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. +48 42 663 35 30
fax +48 42 663 35 32
e-mail: sekretariat.ro@lodzkie.pl
www.rolnictwo.lodzkie.pl
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
tel. +48 42 663 36 30
fax +48 42 663 36 32
e-mail: prow@lodzkie.pl

www.prow.lodzkie.pl

 

Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel. +48 42 664 21 67
fax +48 42 664 21 66
e-mail: SR@lodz.uw.gov.pl

www.uw.lodz.pl

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
tel. +48 42 719 89 28, 719 89 29,
fax +48 42 719 66 99
e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl
www.lodr-bratoszwice.pl
Oddział Piotrków Trybunalski
ul. Kasztelańska 9
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 646 10 48
tel./fax +48 44 646 10 73
e-mail: piotrkow.trybunalski@lodr-bratoszewice.pl
Oddział Kościerzyn
98-285 Wróblew
tel. +48 43 821 31 13, 821 31 14;
fax +48 43 821 30 11
e-mail: koscierzyn@lodr-bratoszewice.pl

 

 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel. +48 42 632 70 21
tel./fax + 48 42 632 70 31

e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl
www.izbarolnicza.lodz.pl

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 0-800 38-00-84

fax +48 22 318-53-30
e-mail: info@arimr.gov.pl

www.armir.gov.pl
Oddział Regionalny Łódź
tel. +48 42 675 67 00/10
Al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
e-mail: lodzki@armir.gov.pl

 

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. +48 22 661 72 72

fax. + 48 22 628 93 53
www.arr.gov.pl
Oddział Terenowy Łódź
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
tel. + 48 42 684 55 21
fax. + 48 42 684 67 65
lodz@arr.gov.pl

 

Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
tel. + 48 22 635 80 09,
fax. + 48 22 635 00 60
e-mail: anr@anr.gov.pl

www.anr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie
Filia w Łodzi
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel: + 48 42 636 29 72, 636 53 26, 636 12 39
Fax: + 48 42 632 91 33

e-mail lodz@anr.gov.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel. + 48 22 592 65 90

fax + 48 22 592 66 50
www.krus.gov.pl
Oddział Regionalny w Łodzi KRUS
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. + 48 42 633 02 39, 636 69 30
fax + 48 42 633 23 46
e-mail: lodz@krus.gov.pl

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul. Proletariacka 2/6
93-569 Łódź
tel.: +48 042 635 14 00
lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
www.wiw.bip.lodz.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Siewna 13 a
94-250 Łódź
tel. + 48 42 611 66 60, 633 99 72

fax: + 48 42 633 83 89
wi-lodz@piorin.gov.pl

www.piorin.gov.pl/lodz
www.bip.piorin.gov.pl/lodz

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
tel. + 48 42 253 62 00
www.pis.lodz.pl

 

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej 
ul. Niedźwiedzia 6E
02-737 Warszawa

tel. + 48 22 826-23-30
fax + 48 22 827-22-89
e-mail: sekretariat@giih.gov.pl

www.giih.gov.pl
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Gdańska 38
90-730 Łódź
tel. + 48 42 636 03 57
sekretariat@wiih.lodz.pl.
www.wiih.lodz.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Łodzi

ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel. +48 42 636 62 40
wi_lodz@ijhar-s.gov.pl
www.ijhar-s.gov.pl

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

+48 022-606-36-00
e-mail: ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl
 
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności
Al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
tel. + 48 42 636 55 72
fax + 48 42 636 99 21

e-mail: zj@och-ibprs.pl
www.cobrclj.com.pl

 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. +48 46 833 22 11, 833 22 12, 833 22 13
fax: +48 46 833 31 86
email: io@inhort.pl

www.inhort.pl
 
Oddział Sadownictwa
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
tel. +48 46 833 20 21, 46 833 42 23 – Centrala
fax: + 48 46 833 32 28
e-mail: isad@inhort.pl

 
Oddział Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. + 48 46 833 22 11 do 13 – Centrala
fax: + 48 46 833 31 86
e-mail: iwarz@inhort.pl
 
Oddział Roślin Ozdobnych
ul. Waryńskiego 14,
96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 833 20 41, 46 833 23 66, 46 833 20 87
sekretariat: +48 46 833 30 89
fax: +48 46 833 20 88
e-mail: kwiaty@inhort.pl

 
Oddział Pszczelnictwa w Puławach 
ul. Kazimierska 2,

24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 42 08, 81 886 21 64 
fax: +48 81 886 42 09
e-mail: opisik@man.pulawy.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
tel. + 48 42 663 41 04
fax. + 48 42 684 67 65
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl
www.wfosigw.lodz.pl