Urząd Gminy Zgierz:  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel.:+48 42 716 25 15
faks: +48 42 716 45 54
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl
Referat Infrastruktury Technicznej:
– Kierownik:  42 716 25 15 w. 224,
– Drogi, wodociągi, oświetlenie:  42 716 25 15 w. 223,
– Zajęcie pasa drogowego:  42 716 25 15 w. 222,
Referat Geodezji i Nieruchomości: 42 716 25 15 w. 107 lub 127,
Referat Urbanistyki: 42 716 25 15 w. 103 lub 104,
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 42 716 25 15 w. 101 lub 102,
– Gospodarka Odpadami: 42 716 25 15 w. 212,
Referat Finansowy:  42 716 25 15 w. 227,
– Podatki: 42 716 25 15 w. 112.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 65 53
e-mail: gops@gmina.zgierz.pl
Świadczenia rodzinne / 500+:
tel. 42 716 03 27
e-mail: gops.swiadczenia.rodzinne@gmina.zgierz.pl
Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej: Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz
tel./fax: 42 717 80 76, 42 717 82 53
e-mail: gzk_zus@poczta.onet.pl
tel. 42 717 80 76 lub 42 717 82 53 + numer wewnętrzny:
– sekretariat, dyrektor: w. 26,
– wodociągi, kanalizacje, awarie: w. 15, 12,
– administrowanie budynkami komunalnymi, drogi: w.12,
– główny księgowy: w. 24,
– księgowość i kadry: w. 21,
– kasa: w. 21,
– rozliczenia wody i ścieków: w. 19,
– komunikacja gminna, dowozy uczniów do szkół, organizacja dowozów uczniów niepełnosprawnych, zamówienia publiczne: w. 23.
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji:

 

Dzierżązna 4, 95-001 Biała
tel. 42 717 84 66
fax 42 717 80 18
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl
e-mail: gokpromocja@dzierzazna.pl
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej:
Agnieszka Kwiatkowska – tel. 500 158 477, 42 717 84 66
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Katarzyna Grabowska – tel. 42 717-84-66
e-mail: gokpromocja@dzierzazna.pl
– ustalanie rezerwacji sal, terenu, noclegów
– przygotowywanie ofert
– sprawy administracyjne
– kontakt ze sponsorami
Ośrodek Kultury
tel. 663-919-045
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl
– warsztaty, koła zainteresowań
– sprawy związane z działalnością zespołów
– imprezy kulturalne na terenie gminy
– współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, szkołami, parafiami
Biblioteki gminne
Agnieszka Kwiatkowska – tel. 42 717-84-66, 515 280 188
e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl
Promocja, strona internetowa
tel. 42 717-84-66 
e-mail: gokpromocja@dzierzazna.pl
Księgowość
Główny księgowy Bożenna Jabłońska – tel. 42 717-84-66 
e-mail: gokbiala@wp.pl

 


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 12:00
POD NUMEREM TELEFONU
 
42 716 25 15 WEW. 236
W POZOSTAŁYCH DNIACH I GODZINACH POD NUMEREM TELEFONU 
 609 604 402


DANE TELEADRESOWE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZGIERZ