Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
88 8783 0004 0019 1506 2000 0002
Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgierz informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik i płatnik podatków oraz osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadają indywidualne konta bankowe, na które należy wpłacać powyższe zobowiązania pieniężne.

Konto bankowe o numerze: 88 8783 0004 0019 1506 2000 0002 nadal funkcjonuje, wpłat na to konto należy dokonywać w przypadku pozostałych zobowiązań (innych niż podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Informacji w zakresie numerów kont bankowych, dotyczących podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można zasięgnąć po numerem telefonu: 716- 25- 15 wew. 221.