Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Robert Śniecikowski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12 sierpnia  2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 .