Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 16 sierpnia 2019 r.