Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Robert Śniecikowski informuje,

iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 października  2019 r. o godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 .