Droga „przez las” gotowa

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej relacji Cyprianów – Szczawin. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120364 E relacji Cyprianów – Szczawin na odcinku od drogi powiatowej nr 5106 E w Szczawinie, gm. Zgierz” była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiącemu 60 % kosztów zadania, czyli blisko 665 tys. zł. [...]