Gmina planuje uruchomienie komunikacji do Trójwsi

Odpowiadając na oczekiwania i prośby mieszkańców tzw. Trójwsi, o uruchomienie komunikacji, Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek wystąpiła z inicjatywą związaną z uruchomieniem linii autobusowej na trasie Zgierz – Jedlicze A– Grotniki – Ustronie. Koncepcję funkcjonowania komunikacji na tej trasie pani Wójt przedstawi radnym podczas najbliższej sesji Rady Gminy Zgierz. Po przyjęciu uchwały przez radnych, [...]