Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. ,,Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej” 2018

<img class=" wp-image-11341 aligncenter" src="https://gminazgierz.pl/wp-content/uploads/2019/11/rewaloryzacja-parku-2019-503x600.jpg" alt="" width="583" height="696" />