We wrześniu rozpoczęły się prace związane z kolejną inwestycją drogową w gminie Zgierz. Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120373 E Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka”, obejmuje kompleksową przebudowę trzech gminnych ulic: Anny Szukalskiej, Ogrodowej i Wesołej, o łącznej długości prawie 2 km wraz ze znajdującą się tam infrastrukturą, czyli siecią wodociągową i gazową, wjazdami, chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem.
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 2,5 mln zł, co stanowi ok. 60% kosztów całej inwestycji.