tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Zgierz w dniu 18 października 2018 r.

//Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Zgierz w dniu 18 października 2018 r.

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Zgierz w dniu 18 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Piotr Lebiedziński zawiadamia, że w dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 11:00 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4.

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Zgierz:

 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Zgierz.
 2. Uwagi do porządku obrad LIV Sesji Rady Gminy Zgierz.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy Zgierz.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy Zgierz.
 7. Sprawozdania z prac komisji Rady Gminy Zgierz W okresie międzysesyjnym.
 8. Informacje i zapytania sołtysów.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Zgierz działających w systemie oświaty;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2018-2026;
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
  4. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zgierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023;
  5. w sprawie Statutu Gminy Zgierz;
  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zgierz.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane na poprzednich sesjach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Zgierz.

2018-10-14T15:01:31+02:002018/10/14|