tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Aktualności GOPS

/Aktualności GOPS

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, a Gminą Zgierz reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” Rodziny wielodzietne (mające [...]

2018-07-03T12:07:07+02:002018/07/03|

Ważna informacja dotycząca świadczenia Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, że korespondencja o przyznaniu świadczenia Dobry Start będzie wysyłana do klientów z poczty e-mail: gops.swiadczenia.rodzinne@gmina.zgierz.pl   Prosimy nie odpowiadać na naszego maila. Zminimalizuje to ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

2018-07-02T12:40:38+02:002018/07/02|

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu przyjmuje od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 - drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.- w formie papierowej - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+). Jeżeli miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start jest gmina [...]

2018-06-12T14:56:27+02:002018/06/12|

Ankieta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z opracowaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023, zwracamy się do mieszkańców Gminy Zgierz o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania powyższej strategii. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Państwa głos jest [...]

2017-08-29T09:19:25+02:002017/08/29|

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Zgierz, bez względu na siedzibę szkoły, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód liczony jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. [...]

2017-07-17T15:00:17+02:002017/07/17|

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w gminie Zgierz

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 obowiązujący od 1 października 2017 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 obowiązujący od dnia 1 listopada 2017r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Łęczycka [...]

2017-07-17T13:09:24+02:002017/07/17|

Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu realizuje od 1 stycznia 2017 r. wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4000 zł.  Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w [...]

2017-03-23T11:22:49+01:002017/03/23|
Wczytaj więcej wpisów