Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Głowno, wicewojewoda łódzki – Karol Młynarczyk oraz Poseł na Sejm RP – Marek Matuszewski, wręczyli samorządowcom z terenu powiatu zgierskiego symboliczne czeki, stanowiące informacje o uzyskanym dofinansowaniu inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na ręce Wójt Gminy Zgierz – Wiolety Głowackiej została przekazana promesa o uzyskaniu dofinansowania w wysokości prawie 2 mln zł, dzięki któremu zostaną przebudowane dwie gminne drogi: relacji Lorenki – Władysławów oraz Kębliny – Besiekierz Rudny. Środki z funduszu to 50 % kosztów każdej z inwestycji, czyli ponad 523 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120353E Lorenki – Władysławów” oraz ponad 1,4 mln zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 120358E zlokalizowanej na działkach nr 29/2 obręb Kębliny i nr 184 obręb Besiekierz Rudny”.