Ogłoszenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 30 czerwca 2020 r. o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Zgierz

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zgierz