Od 6 maja br., zgodnie z możliwością wprowadzoną w ramach II etapu odmrażania gospodarki i życia społecznego, mogłyby wznowić pracę przedszkola i żłobki. Indywidualnie decyzje w tej sprawie miały podejmować organy założycielskie danych placówek.

Po rozpoznaniu lokalnych potrzeb rodziców skorzystania z opieki przedszkolnej przez ich dzieci oraz restrykcyjnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, samorząd gminy Zgierz podjął decyzję, że na chwilę obecną nie jest możliwe otwarcie tych placówek.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci, ich rodziców, oraz pracowników placówek.

Jednocześnie przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia, przysługuje rodzicom i opiekunom, których dzieci nie mogą uczęszczać do żłobków, przedszkoli czy klubów dziecięcych, został wydłużony do 24 maja br.