tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Zgierz

//Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Zgierz

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Piotr Lebiedziński zawiadamia,

że w dniu 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 15:00

odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy Zgierz.
2. Uwagi do porządku obrad LV Sesji Rady Gminy Zgierz.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy Zgierz.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy Zgierz.
7. Sprawozdania z prac komisji Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje i zapytania sołtysów.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz

b) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Zgierz

d) w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

e) w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2018 w zakresie zadań własnych – kwota 2 300,-zł

f) w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2018 w zakresie zadań własnych – kwota 80 000,- zł

g) w sprawie zmiany budżetu Gminy Zgierz na rok 2018 w zakresie zadań własnych – kwota 73 200,- zł

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/551/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej

i) w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

j) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zgierz

k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane na poprzednich sesjach.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Zgierz.

2018-11-05T09:25:03+02:002018/10/31|