tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Poszukiwania gospodarstwa rolnego dla tymczasowego pobytu zwierząt gospodarskich w 2019 r.

Wójt Gminy Zgierz poszukuje osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, która zadeklaruje chęć podjęcia z Gminą Zgierz współpracy obejmującej zapewnienie w swoim gospodarstwie miejsca czasowego przetrzymania dla zwierząt gospodarskich w 2019 r. Niniejsze ogłoszenie wynika z potrzeby wypełnienia przez gminę obowiązku wynikającego z art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

2018-12-24T22:42:26+01:002018/12/24|

Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.   Miło nam poinformować, że zakończono realizację projektu, który polegał na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Zgierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Gospodarka [...]

2019-07-29T13:30:52+02:002018/12/21|

Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na rok 2019

Wójt Gminy Zgierz informuje, że od 02 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r. nastąpi nabór wniosków na finansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta na stanowiskach 3 i 4, w Urzędzie Gminy Zgierz mieszczącym się w [...]

2018-12-17T14:28:36+01:002018/12/17|

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9:30 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4.   PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie III Sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad. Uwagi do porządku obrad Sesji. Powołanie Komisji Uchwał [...]

2018-12-14T15:01:09+01:002018/12/14|

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz Tomasz Stańczykowski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 17 grudnia  2018 r.   o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Uwagi do porządku posiedzenia. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Sprawy organizacyjne. Zamknięcie obrad komisji.

2018-12-13T15:34:46+01:002018/12/13|