tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Polowania na terenie gminy Zgierz w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

//Polowania na terenie gminy Zgierz w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

Polowania na terenie gminy Zgierz w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy Zgierz

podaje do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 73 (las) na terenie gminy Zgierz – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie „ODYNIEC” z siedzibą w Grotnikach, w dniach 30 grudnia 2018 r. w godzinach od 7.00 do 15.45, 6 stycznia 2019 r. w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz 11 i 13 stycznia 2019 r. w godzinach od 7.00 do 16.15 odbywać się będą polowania zbiorowe.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zgierz. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

2018-12-21T11:24:43+02:002018/12/21|