Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kotowicach w Gminie Zgierz

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

1.            Nazwa zadania: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz

2.            Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.064.377,58 PLN

3.            wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi :

–                58.900,00 PLN pożyczka,

–                58.900,00 PLN dotacja

4.            Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacyjno – technologicznych
i elektrycznych. Roboty budowlane obejmą między innymi wykonanie nowej elewacji
z tynku mineralnego wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych styropianem, wymianę blacharki, wykonanie nowych posadzek. W ramach robót instalacyjno- technologicznych:
w studniach zostaną zamontowane nowe agregaty pompowe, wykonane zostaną dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 150 m3 każdy. W stacji zainstalowane zostaną filtry odżelaziaczy, centralny mieszacz wodno-powietrzny, nowy agregat sprężarkowy, zestaw pomp II stopnia z pompa płuczącą, ponadto nastąpi wymiana orurowania, wykonana zostanie instalacja ogrzewania elektrycznego, przebudowa instalacji kanalizacji z chlorowni i hali technologicznej. Istniejący sześciokomorowy odstojnik popłuczyn zostanie powiększony
o jedną komorę z kręgów betonowych. Ścieki technologiczne z odstojnika popłuczyn odprowadzane będą istniejącym kanałem grawitacyjnym do rzeki. Dodatkowo kanałem grawitacyjnym będą odprowadzane wody przelewowe  ze zbiorników wyrównawczych.

Z budową nowych obiektów wiąże się budowa sieci międzyobiektowych, w tym: przewodów wodociągowych, spustowo przelewowych, sterowniczych oraz zasilania energetycznego. Ponadto ścieki z chlorowni zostaną odprowadzone do nowego zbiornika bezodpływowego.

W branży elektrycznej wykonana zostanie wymiana rozdzielni elektrycznej wraz
z instalacją.

W wyniku realizacji zadania woda dostarczana do odbiorców będzie zgodna
z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zmianami).

5.           www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

Data publikacji: 2015-06-01 15:53