Zakres projektu:

„Bajkowy ogródek” przy Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym utworzony został wiosną 2015 r. Prace projektowe rozpoczęły się już w 2013 r. Ogródek stanowi bazę dydaktyczną wykorzystywaną podczas zajęć edukacyjnych z uczniami  kl. I- VI oraz oddziałów  przedszkolnych. Stanowi również miejsce rekreacji dla społeczności szkolnej i lokalnej. Na terenie ogródka można podziwiać ponad 300 okazów roślin: drzew, krzewów liściastych, ziół, roślin skalnych oraz skał i minerałów.

Termin realizacji projektu 15.09.2014 r.   15.06.2015 r.

P R O J E K T „Bajkowy ogródek” przy Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym