Gmina Zgierz realizuje projekt pn. Wyposażenie w stroje ludowe, przeprowadzenie warsztatów oraz wyjazd na teren LGD „Gorce-Pieniny” Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
    Dofinansowanie operacji ze środków finansowych Unii Europejskiej wyniesie 31 157,21 zł, przy koszcie całkowitym operacji wynoszącym 49 252,25 zł.
   Celem projektu jest promocja folkloru łęczyckiego i rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie warsztatów choreograficznych i muzycznych dla członków Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”, doposażenie zespołu w ludowe stroje łęczyckie oraz organizację wyjazdu studyjnego na teren działania Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”.
    Obecnie trwają warsztaty choreograficzne i muzyczne, podczas których „Szczawiniacy” poznają nowe tańce ludowe i doskonalą swoje umiejętności. Powstają również nowe, ludowe stroje łęczyckie dla wszystkich członków zespołu i dodatkowo buty taneczne dla 6 par młodszych tancerzy. Dzięki temu cały zespół będzie miał kompletne stroje sceniczne.
Opracował: Maciej Wrzesiński