Gmina Zgierz zawarła umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Wrześniowa historia gminy Zgierz – rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 ,, Leader” – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego o numerze 00400-6930-UM0540118/11 przewiduje dofinansowanie realizacji operacji w kwocie 14.456 zł.

Zorganizowanie obchodów rocznicowych wybuchu II wojny światowej umożliwi mieszkańcom gminy Zgierz poznanie przeszłości swego regionu. Realizacja projektu będzie wspierała integrację mieszkańców gminy Zgierz, tworzenie się poczucia więzi z terenem który zamieszkują oraz tożsamości regionalnej poprzez poznanie historii swojego obszaru i wydarzeń w których udział brali ich przodkowie. Poczucie więzi ze swoją ,,małą ojczyzną” stymuluje podejmowanie przez mieszkańców działań na rzecz jej rozwoju, pobudza ich do odkrywania i upowszechniania jej walorów w celu tworzenia nowych perspektyw dla rozkwitu obszaru i poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

W miesiącu wrześniu 2012 roku zostanie zorganizowany rajd rowerowy i pieszy po terenie gminy Zgierz szlakiem miejsc związanych z wydarzeniami II wojny światowej oraz rekonstrukcja bitwy z września 1939 roku. Widowisko historyczne związane z walkami żołnierzy 28 pułku Strzelców Kaniowskich toczonymi we wrześniu 1939 roku w okolicach Kęblin z wojskami niemieckimi odbędzie się w Jeżewie na poligonie Jednostki Wojskowej. Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy Kaniowscy odtworzą przebieg bitwy pod Kęblinami. Dla potrzeb widowiska zostanie wynajęta broń, zakupiona amunicja oraz przeprowadzony pokaz pirotechniczny. Uczestnicy widowiska historycznego w Jeżewie zostaną poczęstowani grochówką z kuchni polowej, nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała firma ochroniarska, zostanie także zapewnione zaplecze sanitarne i pomoc medyczna.

Udział w rajdach oraz widowisku historycznym mogą wziąć wszyscy interesujący się historią naszego regionu.

 

Wrześniowa historia gminy Zgierz – rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne