26 listopada 2012 roku Gmina Zgierz podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy w kwocie 279.645 zł na realizację projektu pn.„Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze, gmina Zgierz”dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zakres rzeczowy operacji obejmował będzie budowę kotłowni na paliwo stałe ze składem opału, montaż szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne oraz rozbudowę kanalizacji. W ramach projektu zostanie docieplony budynek świetlicy, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonana instalacja ciepłej wody oraz instalacja odgromowa budynku. Zostanie również wykonana instalacja centralnego ogrzewania oraz prace remontowe w czterech pomieszczeniach obejmujące: naprawy tynków, roboty malarskie, kładzenie płytek oraz wymianę podłóg. Zostanie także zdemontowany stary piec kaflowy i zainstalowana kuchenka z piekarnikiem na gaz ziemny.

W wyniku wdrożenia projektu Gmina Zgierz pozyska kolejny obiekt gminny, który będzie służył całej społeczności lokalnej jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych. Świetlica w Kaniej Górze umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców poprzez organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, zebrań oraz pikników. Ze świetlicy w Kaniej Górze będą mogły korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli członkowie społeczności lokalnej, w tym: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw z terenu Gminy Zgierz, a także goście odwiedzający naszą gminę.

 ———————————————————————————

Gmina Zgierz zakończyła realizację projektu pn. ,,Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze, gmina Zgierz ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ”. Kwota pomocy unijnej z PROW to 187.919 zł przy wartości kosztów całkowitych inwestycji wynoszących ponad 361 tysięcy złotych.

Zakres rzeczowy operacji obejmował budowę kotłowni na paliwo stałe ze składem opału, montaż szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne oraz rozbudowę kanalizacji. W ramach projektu został docieplony budynek świetlicy, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonana instalacja ciepłej wody oraz instalacja odgromowa budynku. Wykonano również instalację centralnego ogrzewania oraz prace remontowe w czterech pomieszczeniach obejmujące: naprawy tynków, roboty malarskie, kładzenie płytek oraz wymianę podłóg. Został także zdemontowany stary piec kaflowy i zainstalowana kuchenka z piekarnikiem na gaz ziemny.

W wyniku wdrożenia projektu Gmina Zgierz pozyskała kolejny obiekt gminny, który będzie służył całej społeczności lokalnej jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych. Świetlica w Kaniej Górze umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców poprzez organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, zebrań oraz pikników. Ze świetlicy w Kaniej Górze będą mogły korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli członkowie społeczności lokalnej, w tym: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw z terenu Gminy Zgierz, a także goście odwiedzający naszą gminę.