Gmina Zgierz pozyskała kolejne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „ Odnowa i rozwój wsi ” na realizację operacji pt. ,, Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacyjnej i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG w Szczawinie – budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego”
W związku z tym Gmina Zgierz podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy z PROW o numerze 00210-6922-UM05033469/09.

Realizacji operacji umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców wsi Szczawin poprzez korzystanie 
z wybudowanego wielofunkcyjnego boiska sportowego przez dzieci, młodzież oraz społeczność lokalną. Organizacja i przeprowadzanie rozgrywek sportowych, imprez propagujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego i zajęcia ruchowe zintegrują mieszkańców Szczawina.

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,0 x 44,0 m, 
z nawierzchnią poliuretanową charakteryzującą się wysoką elastycznością, bezpieczeństwem 
i komfortem użytkowania. Na całym obwodzie boiska będzie wykonane ogrodzenie o wysokości 4 metrów z furtką i bramą wjazdową, a także zostanie wykonane odwodnienie płyty boiska. 
Zakupienie odpowiedniego wyposażenia boiska w ramach projektu umożliwi rozgrywanie meczów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej oraz koszykówki, a także tenisa ziemnego.