Gmina Zgierz realizuje projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rosanowie, Gmina Zgierz” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.


Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Łódzkiego numer 01467-6930-UM0530026/14 dofinansowanie operacji ze środków finansowych Unii Europejskiej wyniesie 186 256 zł, przy koszcie całkowitym operacji wynoszącym 402 256,09 zł.
 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje budowę budynku świetlicy oraz zaplecza sportowego, wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (instalacji wodociągowej i sanitarnej) oraz instalacji wewnętrznych (instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji). Zostaną wykonane również nowe nawierzchnie, roboty instalacyjne elektryczne oraz demontaż istniejącego ogrodzenia.


Gmina Zgierz pozyska kolejny obiekt gminny, który będzie służył całej społeczności lokalnej jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej we wsi Rosanów umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców wsi Rosanów oraz sąsiednich miejscowości poprzez organizowanie w nim spotkań mieszkańców, imprez integracyjnych, zebrań oraz pikników. Świetlica wiejska będzie dostępna dla całej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym: członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Rosanowie, członków Rady Sołeckiej oraz Ludowego Klubu Sportowego Rosanów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i sołectw z terenu Gminy Zgierz. Świetlica wiejska w Rosanowie będzie stanowić przepustkę do ożywienia społeczności lokalnej i wzbogacenia jej o kolejne możliwości rozwoju, a także utożsamiania się młodych mieszkańców z ich terenem, dziedzictwem kulturowym i historycznym. Imprezy organizowane w świetlicy wiejskiej przyczynią się również do promowania i podniesienia atrakcyjności wsi Rosanów, ponieważ udział w organizowanych imprezach będą brali również przebywający tu licznie na działkach rekreacyjnych mieszkańcy Zgierza i Łodzi, a także turyści.