Gmina Zgierz pozyskała kolejne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi” na realizację operacji pt. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach”.
W związku z tym 22 sierpnia 2012 r. Gmina Zgierz podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy z PROW .

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Grotnik i okolic poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości aktywnego spędzania czasu i integrowania się dzięki sportowi. Umożliwiła również aktywizację i integrację społeczności lokalnej poprzez korzystanie z wybudowanego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Organizacja i przeprowadzanie rozgrywek sportowych, imprez propagujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego i zajęcia ruchowe zintegrują mieszkańców Grotnik i okolic.

W ramach realizacji projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 44 m, z nawierzchnią poliuretanową charakteryzującą się wysoką elastycznością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania. Na całym obwodzie boiska wykonano ogrodzenie o wysokości 4 metrów z furtką i bramą wjazdową.
Wyposażenia boiska w ramach projektu umożliwia rozgrywanie meczów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej oraz koszykówki, a także tenisa ziemnego.

13 września 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska połączone ze Świętem Szkoły. Relacja dostępna tutaj