W związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zachęcamy mieszkańców i interesantów do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Zgierz oraz jego jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem usług internetowych, korespondencyjnie lub telefonicznie.

Z naszym urzędem można się kontaktować poprzez skrzynkę e-mail: ug@gmina.zgierz.pl, za pośrednictwem platformy usług elektronicznych e-PUAP, korespondencyjnie na adres 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4 oraz telefonicznie pod numerem 42 716 25 15, faks 42 716 45 54.

Informujemy również, że na terenie urzędu dostępne są pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk. Przypominamy, że przestrzeganie podstawowych zasad higieny, unikanie dużych skupisk ludzi oraz stosowanie się do zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz służby sanitarne, to najlepsze sposoby na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców.

Zachęcamy do obserwowania strony internetowej gminy Zgierz www.gminazgierz.pl oraz naszego profilu Facebook, na których na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych zaleceniach poszczególnych służb w sprawie koronawirusa.