Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Robert Śniecikowski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r.  o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 .