Aktualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat:

 

 

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
88 8783 0004 0019 1506 2000 0002
Bank Spółdzielczy w Zgierzu