W pierwszym tygodniu lutego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Paweł Malinowski, podczas narady rocznej, przedstawił sprawozdawanie za 2019 rok. W ubiegłym roku 146 funkcjonariuszy, na co dzień pracujących w komendzie powiatowej oraz Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w: Zgierzu, Ozorkowie i Strykowie, wyjeżdżało do 2920 interwencji, czyli o 218 razy więcej niż w roku 2018. Najwięcej akcji – 69 % dotyczyło miejscowych zagrożeń, czyli zdarzeń drogowych, usuwania skutków nawałnic, silnego wiatru czy gwałtownych opadów deszczu, kolejne 25 %, to 741 wyjazdów do pożarów, a pozostałe 6 % to fałszywe alarmy.

Pod względem liczby interwencji podjętych przez strażaków, gmina Zgierz uplasowała się na czwartym miejscu wśród gmin w powiecie zgierskim. Łącznie funkcjonariusze na tym terenie mieli wezwania do 391 zdarzeń: 252 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, 127 pożarów oraz 12 fałszywych alarmów.

Zawodowych  strażaków w ich pracy wspierają ochotnicy zrzeszeni w 52 jednostkach OSP na terenie powiatu. Na terenie gminy Zgierz działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których pięć działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym: OSP Biała, OSP Dzierżązna, OSP Grotniki – Ustronie, OSP Kania Góra i OSP Skotniki. W 2019 roku strażacy ochotnicy brali udział w 1583 akcjach, z czego do 235 wyjeżdżali druhowie z terenu gminy Zgierz. Aby mieć wiedzę i wykonywać pracę na jak najwyższym poziomie strażacy ochotnicy, tak jak ich zawodowi koledzy, także muszą się szkolić. Z terenu gminy Zgierz 67 ochotników zostało w ubiegłym roku przeszkolonych z zakresu ratownictwa technicznego.

– Gmina Zgierz jest największą gminą w powiecie zgierskim, dlatego zarówno zawodowi strażacy, jak i ochotnicy, mają naprawdę dużo pracy, czuwając nad ochroną życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy, za co należą się wszystkim ogromne podziękowania  – mówiła podczas narady Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek.

Jednak praca strażaków to nie tylko udział w interwencjach. W 2019 roku zawodowi funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili 166 kontroli obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa zbiorowego, obiektów produkcyjnych i magazynów, czy gospodarstw rolnych. W wyniku tych czynności strażacy wykryli 41 przypadków nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym tychże obiektów. Wśród rażących uchybień należy wymienić takie przypadki jak np.: brak dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, składowanie materiałów palnych, zastawianie lub nieprawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, czy brak wytyczonych przeciwpożarowych dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych.