tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Ptasia grypa dotarła do powiatu zgierskiego

Według Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu, również gmina Zgierz znajduje się w obszarze zagrożonym ptasią grypą, który wyznaczany jest w promieniu od 3 do 10 km od ogniska występowania tego wirusa. Dzisiaj wykryto ognisko tej choroby u stada kaczek w Kolonii Brużycy w gminie Aleksandrów Łódzki. Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Zgierzu, podczas zwołanego w [...]

2020-02-28T08:27:33+01:002020/02/28|

Spotkanie informacyjne pn. „Turystyka – szansą na rozwój Twojego regionu. Konkurs dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. „Turystyka - szansą na rozwój Twojego regionu. Konkurs dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej” zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 6 marca 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro, [...]

2020-02-27T08:36:18+01:002020/02/27|

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu [...]

2020-02-27T08:22:00+01:002020/02/27|

Rusza nabór wniosków na granty sołeckie

Informujemy, iż ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich – tzw. grantów sołeckich. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji, regulamin jej udzielania oraz wzór wniosku znajdują się [...]

2020-03-03T11:14:02+01:002020/02/26|

Wspomnienie o Barbarze Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek – 58 lat, wspaniała kobieta, matka, wieloletni samorządowiec z dużym doświadczeniem. Przez blisko 20 lat była pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. W kadencjach 2006 – 2014 została radną gminy Zgierz, zaś w pierwszej z nich pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Zgierz. W roku 2014 została wybrana przez mieszkańców na Wójta Gminy Zgierz, [...]

2020-02-26T08:43:53+01:002020/02/26|

„GMIN@ NA CZASIE” – „GROTNIKI NA CZASIE”

„GMINA NA CZASIE” – „GROTNIKI NA CZASIE” W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grotnikach realizowany jest mikroprojekt „Grotniki na czasie” w związku z projektem „Gmina na czasie” wdrażanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, OŚ Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji [...]

2020-03-18T17:11:16+01:002020/02/24|

„GMINA NA CZASIE” – „GROTNIKI NA CZASIE”

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grotnikach realizowany jest mikroprojekt  „Grotniki na czasie” w związku z projektem „Gmina na czasie” wdrażanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działania [...]

2020-02-24T14:13:35+01:002020/02/24|