Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz Kamil Tomczak informuje, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 roku godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz  ul. Łęczycka 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku posiedzenia.
  3. Uwagi do protokołu nr 13/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku.
  4. Opiniowanie projektu uchwały przygotowanej na XVI Sesję Rady Gminy Zgierz.
  5. Sprawy różne w zakresie działania komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.