tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

INFORMACJA

//INFORMACJA

INFORMACJA

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), istnieje już od 2009 roku. Oznacza to, iż wszystkie rady gmin na terenie Polski powinny podjąć ww. uchwałę.

Wójt Gminy Zgierz poprzednich kadencji nie przedstawił Radzie Gminy Zgierz projektu ww. uchwały.

W dniu 09 lipca 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewody Łódzkiego, w którym wskazuje konieczność aby w terminie 30 dni Wójt Gminy Zgierz przedstawił Radzie Gminy projekt ww. uchwały.

W związku z tym podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu  31 lipca 2018 r. podjęto wyżej wymienioną uchwałę.

Jednocześnie dementujemy informacje (plotki) o budowie grzebowisk czy spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Zgierz.

Urząd Gminy informuje, iż na terenie gminy Zgierz nie są planowane przedsięwzięcia takie jak grzebowiska czy spalarnie zwłok zwierzęcych i ich części, nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie.

2018-08-02T15:08:52+02:002018/08/02|