Wymarzona ekopracownia w szkole w Giecznie


Szkoła Podstawowa w Giecznie uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania: „Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni Ekologiczny zakątek w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie”.

Wartość ogólna zadania: 42.245,60 zł
Dotacja z WFOŚiGW: 31.995 zł
Wkład własny: 10.250 zł

W ramach projektu wyremontowano pracownię i wyposażono ją w nowoczesny sprzęt.

Zakres projektu: 

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono:
1. pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną – 9.959,88 zł
2. sprzęt audiowizualny, komputerowy – 12.386,12 zł
3. ławki uczniowskie, krzesła, szafy, biurko nauczycielskie, wieszak i stojak na mapy, rolety na okna, tablice korkowe – 9.649 zł

Ze środków własnych wyremontowano pracownię: położono gładź gipsową oraz pomalowano ściany, położono nową wykładzinę podłogową.
W utworzenie pracowni zaangażowali się również rodzice uczniów. Zmodernizowane zostało oświetlenie pracowni, zakupiony został kosz do segregacji śmieci oraz rośliny doniczkowe.

Efekty ekologiczne będą osiągane przez cały rok szkolny 2014/2015 poprzez:
1. realizację treści podstawy programowej z przyrody,
2. włączanie uczniów w akcje ekologiczne,
3. organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej.

Nowoczesna ekopracownia daje szanse na wychowanie nowoczesnego proekologicznego pokolenia.

Projekt opracowała Magdalena Janiszewska, nauczycielka przyrody.

 

Data publikacji: 2014-10-10 13:07