Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Gmina Zgierz kończy realizację projektu „Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku”. Rozbudowa szkoły trwała kilka lat. Był to zapewne ciężki okres dla uczniów i nauczycieli. Po trudach związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi można wreszcie cieszyć się z powiększonej i doposażonej szkoły. 
   Uczniowie będą korzystać z kilku nowych przestronnych sal zajęciowych. Baza dydaktyczna szkoły poszerzyła się o specjalistyczną, nowoczesną pracownię językową, w której można uczyć języków w innowacyjny, interesujący dla uczniów sposób. Rozwijanie kompetencji językowych stanie się dużo łatwiejsze. 
Powstał też dobrze wyposażony gabinet terapii pedagogicznej. Dzięki różnorodnym pomocom dydaktycznym, zakupionym w ramach projektu, będzie można eliminować bariery edukacyjne u dzieci. 
   Mamy nadzieję, że szkoła będzie teraz, dzięki poprawie warunków lokalowych i doposażeniu, komfortowym i bezpiecznym miejscem rozwijania umiejętności i pasji młodych ludzi. Tę ważną dla społeczności lokalnej inwestycję, której łączny koszt wyniósł ponad 4 mln 130 tys. zł, udało się zrealizować dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 
   Gminie Zgierz przyznano na ten cel dofinansowanie w kwocie ponad 2 mln 400 tys. zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

* * *