14 listopada została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku”.

Dofinansowanie na realizację tego projektu, przyznane gminie w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2014,wynosi 858 tys. zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2008 r., a jego zakończenie zaplanowano na sierpień 2015 r.

Dzięki niemu szkoła w Słowiku stanie się bardziej przyjazna uczniom, zapewniając im przestrzeń i komfortowe warunki do nauki i rozwijania pasji. Obecnie dzieci uczęszczają do szkoły w systemie zmianowym, ponieważ brakuje sal dydaktycznych, ale dzięki projektowi to się zmieni.