Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

W ramach projektu „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Gmina Zgierz zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Wartość projektu wynosi 883.750 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z EFRR wynosi 690.889 zł.

Nowy samochód zastąpił wyeksploatowanego Jelcza, będącego na wyposażeniu jednostki od 1978 roku.
Posiada on nieporównywalnie lepsze walory taktyczno-techniczne. Umożliwi szybsze i sprawniejsze likwidowanie pożarów i skutków katastrof drogowych. Pozwoli też zwiększyć bezpieczeństwo środowiska naturalnego, ponieważ druhowie z Białej będą mogli zwalczać skutki katastrof spowodowanych przez substancje chemiczne lub z udziałem materiałów niebezpiecznych.

Do akcji wyruszać będzie sześcioosobowa załoga, mająca do dyspozycji nowoczesny specjalistyczny sprzęt.

Pojazd został wyposażony m. in. w:
– duży zbiornik wody (5 tys. litrów),
– autopompę dwuzakresową,
– agregat prądotwórczy wraz z najaśnicami do oświetlania miejsca akcji,
– wyciągarkę samochodową,
– sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego,
– aparaty powietrzne dla załogi,
– sprzęt łączności radiowej,
– medyczne zestawy ratownicze,
– sztywne nosze,
– podstawowe wyposażenie ratowniczo-gaśnicze umieszczone w skrytkach,
– drabinę przenośną.
Można nim też przewozić neutralizatory, sorbenty i sprzęt do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Realizator projektu:
Gmina Zgierz

ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz
tel. 42 716 25 15
fax 42 716 45 54
archiwalna.gmina.zgierz.pl

Ulotka woz strazacki Biala RPOThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.