30 września 2010 r. Gmina Zgierz zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn.„Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno”. Remont i modernizacja obiektu gminnego w Giecznie zostały przeprowadzone przy udziale środków Unii Europejskiej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
 
Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł 419.699 zł, w tym pomoc z Programu PROW to 258.012 złudział własny Gminy Zgierz – 161.687 zł. Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania oraz bieżące koszty utrzymania obiektu gminnego zostały sfinansowane także z budżetu Gminy Zgierz.
 
W ramach przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wprowadzono do obiektu nowe funkcje niezbędne do obsługi istniejącego boiska sportowego i zapewnienia w nim pomieszczeń socjalnych i sanitarnych oraz sali pełniącej rolę świetlicy. W budynku wykonano szatnie dla zawodników oraz węzły sanitarne, niewielkie pomieszczenie kuchni przy świetlicy. Ponadto wykonano wiatrołap wejściowy i niewielki magazynek. Ściany zewnętrzne oraz stropodach ocieplono styropianem, wykonano przyłącze wody, kanalizację sanitarną, utwardzone miejsca parkingowe. W ramach projektu zostało również zakupione wyposażenie obiektu: zestaw mebli kuchennych, biurowych, stoły, krzesła, metalowe regały 
i szafki skrytkowe.


14 listopada 2010 r. Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz dokonał uroczystego otwarcia Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno. Obiekt gminny będzie służył całej społeczności lokalnej Gminy Zgierz jako miejsce spotkań integracyjnych, organizacji zebrań, aktywności sportowej.