Projekt „Smaki tradycji – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Łódzkiego numer 01042-6930-UM0540234/12 dofinansowanie operacji ze środków finansowych Unii Europejskiej wyniesie 17 222,00 zł, przy koszcie całkowitym operacji wynoszącym 24 043,60 zł.

Celem projektu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich poprzez wizytę mieszkańców Gminy Zgierz na terenie działalności LGD Stowarzyszenia Gorce-Pieniny, a także zwiększenie wiedzy na temat roli społeczności lokalnej i praktycznego jej wykorzystania. Projekt umożliwi również zdobycie nowych doświadczeń w zakresie kultywowania tradycji, kultury i przedsiębiorczości własnego regionu oraz zainspiruje do podejmowania ciekawych inicjatyw.

Projekt „Smaki tradycji – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny” jest skierowany do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zgierz – mieszkańców gminy czynnie działających na rzecz rozwoju obszaru LGD Fundacji „PRYM”.

 

Informacja o realizacji projektu „Smaki tradycji – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny” dostępna tutaj

Smaki tradycji – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny, „Na Ziemi Zgierskiej”, Nr 5 (255), maj 2014 r., s. 8-9