Gmina Zgierz realizuje projekt pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz”dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Łódzkiego numer 00256-6921-UM0501247/11 dofinansowanie operacji ze środków finansowych Unii Europejskiej wyniesie 813 374 zł, przy koszcie całkowitym zadania inwestycyjnego wynoszącym 1 333 587,91 zł.

Zakres rzeczowy prac związanych z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Kotowicach obejmuje budowę 2 zbiorników retencyjnych na wodę pitną o pojemności 150 m³ każdy, remont i termomodernizację budynku SUW, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Zostaną zainstalowane urządzenia instalacji technologicznych gwarantujące produkcję wody o normatywnych parametrach: filtry odżelaziaczy, centralny mieszacz wodno-powietrzny, agregat sprężarkowy, zestaw pomp II-go stopnia z pompą płuczną. Zostanie wykonany również remont obudowy istniejących studni głębinowych S1 i S2, wymiana armatury, orurowania i agregatów pompowych w studniach. Operacja przewiduje wykonanie sieci międzyobiektowych – przewodów: wodociągowych, ścieków sanitarnych, spustowo-przelewowych, sterowniczych oraz zasilania energetycznego. Zostanie wykonany także odstojnik wód popłucznych, zbiornik bezodpływowy o pojemności 2,0 m³ na ścieki z chlorowni oraz instalacje: elektryczna, wyrównawcza i odgromowa.

Zastosowanie w SUW w Kotowicach nowoczesnej technologii uzdatniania wody umożliwi dostarczanie mieszkańcom Gminy Zgierz wody pitnej spełniającej normatywne parametry obowiązujące dla wody do celów bytowo-gospodarczych. W wybudowanych zbiornikach magazynowana będzie woda uzdatniona do picia i na potrzeby gospodarcze ludności, z utrzymaniem zapasu pożarowego, który zapewni ochronę przeciwpożarową dla wsi objętych wodociągiem. W wyniku realizacji operacji Gmina Zgierz pozyska zmodernizowany obiekt wchodzący w skład systemu zwodociągowania gminy.

 

AKTUALIZACJA INFORMACJI O REALIZACJI PROJEKTU (16.06.2015)

 

Projekt pn. ,, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach 
w Gminie Zgierz”

 

Gmina Zgierz zrealizowała projekt pn. ,, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – działanie 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”