Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Białej

Gmina Zgierz realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD-05-03-00-00-070/08-00).

W maju 2009 r. została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Gminą Zgierz umowa o dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich”.

Projekt, który został wyłoniony do dofinansowania w drodze konkursowej, obejmuje prace związane z termomodernizacją budynku szkoły, adaptacją jej poddasza na cele użytkowe oraz budowę wielofunkcyjnego boiska.

W ramach projektu powstanie Szkolne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym będzie znajdować się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i oprogramowaniem o charakterze edukacyjnym. Powierzchnia na wspomniane Centrum Informacji Multimedialnej zostanie wygospodarowana na poddaszu, gdzie po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych będzie mieścić się także sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem (sanitariaty, magazynek, przebieralnia, pokój nauczyciela WF).

Całkowita wartość realizacji projektu, którego zakończenie planowane jest na wrzesień 2010 r., wynosi 1 462 883,48 zł. Kwota przyznanego Gminie dofinansowania to 1 113 874,82 zł.