Gmina Zgierz zawarła umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Przygotowanie i wydruk przewodnika turystycznego po Gminie Zgierz ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 ,, Leader” – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego o numerze 00399-6930-UM0540117/11 przewiduje dofinansowanie realizacji operacji w kwocie 15.050 zł.

Realizacja operacji umożliwi dostarczenie, w atrakcyjnej formie, potencjalnemu turyście lub inwestorowi niezbędnych informacji o Gminie Zgierz. Stanowiąc praktyczny i atrakcyjny element promocji Gminy Zgierz, służący kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy, przewodnik będzie pełnił także funkcję informacyjną, ponieważ dostarczy informacji o walorach przyrodniczo – krajoznawczych gminy, szlakach turystycznych przebiegających po jej terenie, zabytkach i miejscach pamięci narodowej tu zlokalizowanych. W przewodniku podane zostaną także dane teleadresowe obiektów bazy noclegowej, wybranych obiektów gastronomicznych, Zakładów Opieki Zdrowotnej, aptek, szkół, gminnych bibliotek, stacji paliw i autogazu, warsztatów naprawy pojazdów, sklepów itp., a także funkcjonujących na terenie gminy ośrodków jazdy konnej, ośrodków wczasowych, miejsc umożliwiających rekreację ( np. lokalizację łowisk dla wędkarzy, kąpielisk ).

Wydany w 5.000 egzemplarzy przewodnik turystyczny będzie stanowił atrakcyjne narzędzie służące promowaniu Gminy Zgierz, które przyciągając potencjalnych turystów i inwestorów przyczyni się do upowszechniania jej walorów oraz rozwoju, w celu tworzenia nowych perspektyw dla jej rozkwitu i poprawy warunków życia społeczności lokalnej.