W dn. 23.12.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  • Cel projektu: wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Zgierz, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w 2017 r. umożliwi załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną (m.in. będzie można bez konieczności wizyty w Urzędzie uregulować całkowicie sprawy związane z podatkami, np. od nieruchomości).

Dla zapewnienia odpowiednich warunków do świadczenia nowoczesnych e-usług publicznych w ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Całkowita wartość projektu to 629 633,00 zł, z czego 435 112,23 zł to dofinansowanie z UE. Wskazany projekt mógł uzyskać wsparcie finansowe dzięki temu, że jest ujęty w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego