Gmina Zgierz zrealizowała operację pt. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie, w Gminie Zgierz”, dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 

Koszt budowy boiska w Giecznie wyniósł ponad 700 tysięcy złotych, z czego 424 tysiące złotych stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej. 

Nowo wybudowane boisko ma wymiary 22 na 44 metry oraz zostało wyposażone w nawierzchnię poliuretanową charakteryzującą się wysoką elastycznością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania. Na całym obwodzie boiska zostało wykonane ogrodzenie o wysokości 4 metrów z furtką i bramą wjazdową oraz wykonano odwodnienie i oświetlenie płyty boiska. Jest to pierwsze boisko sportowe w gminie Zgierz, którego płytę oświetlają energooszczędne lampy LED, wyposażone w system sterowania oświetleniem. Na wielofunkcyjnym boisku sportowym można rozgrywać mecze piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki oraz turnieje tenisa ziemnego.

Możliwość korzystania z wybudowanego wielofunkcyjnego boiska sportowego przez dzieci, młodzież oraz społeczność lokalną przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Gieczno. Organizacja i przeprowadzanie rozgrywek sportowych, imprez propagujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego, zajęcia ruchowe oraz spotkania mieszkańców będą stanowić element integrujący społeczność lokalną.