Gmina Zgierz zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 48.614,34 zł, który był skierowany do mieszkańców Gminy Zgierz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowało się 15 mieszkańców Gminy Zgierz: 2 kobiety i 13 mężczyzn
Beneficjenci projektu bezpłatnie uczestniczyli w kursie teoretycznym i praktycznym, który przygotował ich do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii C oraz w szkoleniu z zakresu zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Każdy uczestnik, który ukończył kurs na prawo jazdy z wynikiem pozytywnym, przystąpił w ramach projektu do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi. 
 
Obydwa moduły szkoleniowe były obowiązkowe dla wszystkich uczestników. 
 
Uzyskane w ten sposób nowe kwalifikacje, jak i pozyskana wiedza z zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych ułatwią podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy na własny rachunek lub znalezienia bardziej satysfakcjonującej i lepiej opłacanej pracy od obecnie wykonywanej.

W wyniku wdrożenia przez gminę Zgierz projektu pn. ,,Pokieruj swoim życiem!"osiągnięto następujące rezultaty
      1. rezultaty twarde: 
          – 15 uczestników zdobyło wiedzę i umiejętności prowadzenia pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (2 kobiety i 13 mężczyzn),
          – 15 uczestników zwiększyło wiedzę nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (2 kobiety i 13 mężczyzn),
      2. rezultaty miękkie: 
          – 14 uczestników zwiększyło pewność siebie (2 kobiety i 13 mężczyzn),
          – 13 uczestników zwiększyło swoją atrakcyjność na rynku pracy (2 kobiety i 11 mężczyzn).