Projekt „Młodzi do dzieła! – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Łódzkiego numer 00756-6930-UM0540248/12 dofinansowanie operacji ze środków finansowych Unii Europejskiej wyniesie 13 499,00 zł, przy koszcie całkowitym operacji wynoszącym 19 593,60 zł.

Celem projektu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich i działalności organizacji młodzieżowych poprzez wizytę młodzieży – mieszkańców Gminy Zgierz na terenie działalności LGD Stowarzyszenia Gorce-Pieniny, a także propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego ziemi łęczyckiej i promowanie osiągnięć młodzieży gminnej.

Projekt „Młodzi do dzieła! – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”” jest skierowany do mieszkańców gminy w wieku 13-17 lat czynnie działających na rzecz rozwoju obszaru LGD Fundacji „PRYM”, zarówno w formie zorganizowanej (np. kluby sportowe, drużyny pożarnicze, chóry szkolne i inne), jak i niesformalizowanej.

 

Młodzi do dzieła! – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny, „Na Ziemi Zgierskiej”, Nr 6 (256), czerwiec 2014 r., s. 13